Търговски оферти

Предлагаме плодове и зеленчуци на едро, калибрирани, опаковани и етикетирани по искане на клиента, с гаранция за качество и непрекъснатост на доставките.
Нашите производители правят зеленчуци и плодове в съответствие с принципите на Интегрираното производство и притежават сертификати за качество GLOBAL G.A.P. (независима, доброволна система за гарантиране на безопасността на не обработвани храни).